ỨNG DỤNG AI TRONG NÔNG NGHIỆP 


 Đầu xuân 2024, đài truyền hình VTC làm chương trình ứng dụng AI trong nông nghiệp.

Ông Lê Khắc Hiệp, Viện phó Viện Ứng Dụng Công Nghệ và Chuyển đổi Số tham gia chia sẻ về ứng dụng AI.