CÁM ƠN QUÝ KHÁCH

Chúng tôi cám ơn quý khách đã đến khách sạn chúng tôi

Chúng tôi mong muốn Quý khách đánh giá và góp ý dịch vụ của chúng tôi để phục vụ tối hơn

Chúng tôi mong muốn Quý khách đồng hàng cùng cùng tôi


Trong phần đánh giá mong muốn, các bạn cho chúng tôi biết:

1. Góp ý về dịch vụ của chúng tôi

2. Tham gia cộng tác viên: giới thiệu khách hàng và nhận thưởng

3. Đầu tư và dồng hành cùng chúng tôi