CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ

HOTLINE/ZALO HỖ TRỢ: 0986354152/0986953948

Mời các bạn tham gia các khóa học:

1. ChatGPT 3.5

Link khóa học:  https://edunow.today/enroll/Y9CL6G

Nhóm Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/tketih929

2. ChatGPT Plus 

Link khóa học:  https://edunow.today/enroll/WMBB6N

Nhóm Zalo hỗ trợ:  https://zalo.me/g/tjqduh350 

3. Chat GPT + Trợ lý ảo Aiva

Sử dụng tính tăng Promp để đặt câu hỏi cho ChatGPT

Link khóa học:  https://edunow.today/enroll/Y3PHNM

Nhóm Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/kcrvib388


4. Ứng dụng ChatGPT +SMCC  phân tích dữ liệu

Link khóa học:  https://edunow.today/enroll/GGP6NM

Nhóm Zalo hỗ trợ:  https://zalo.me/g/dnmvgv912