itdt

Thông tin về itdt ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kế toán
Quản lý kế toán phân tích và tài chính
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Kiến thức
Tập trung, quản lý, chia sẻ và phát triển thư viện kiến thức của bạn
Ký tên
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao
Học trực tuyến
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Lập kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Tự động hóa marketing
Tạo các chiến dịch gửi thư tự động
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Cuộc hẹn
Cho phép mọi người đặt cuộc họp trong chương trình làm việc của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam